Nguyên khôi

Bông hoa trinh trắng một đời
hồn nhiên
thơm mát
đất trời thanh tân

Đi xa là để về gần
một lần mãi mãi
một lần
nguyên khôi.