Âm dương

Con sâu cuộn tròn trong chiếc lá
nằm gọn lòng tay người làm vườn

Con chim trên cành thu hương
lìa khỏi cây ngay khi tiếng nổ

Trái tim trọn chấn thương
sau bao mùa lá cũ
làn gió mới thu sang

Những chùm mưa bất an
từ đám mây uẩn khúc
rơi nhẹ theo chu kỳ âm dương.