Hoa có còn thương cỏ

Búp cỏ e ấp nhú
vươn mình trong nắng mai
gió xay rát màu phai
rạp mình vào mô đất
biết thân phận nhỏ nhoi

Khi giận trời quay quắt
quất điên đảo mưa rơi
đã cong mình chịu đựng
ẩn vào bên rễ cây
khóc âm thầm bối rối

Em sinh nhầm lạc lối
trong nắng sớm, chiều mưa
mùa di trú vẫy gọi
một đời thai cỏ dại
bên nhành hoa xin thưa
hoa có còn thương cỏ?