Thương

Chiều sương thương sợi mỏng manh
gió đông muộn nhức xé nhành nụ non

Thương cho ong bướm bồn chồn
trong hoa nồng nã ve tròn nhụy hương

Thương chim nem nép ven đường
thương con cá quẫy tan gương mặt hồ

Thương hoa dại giấu bụi bờ
thương em từ buổi cơn mơ dậy thì

Lệ rơi nhoà bóng xuân đi
thương em dìu dặt điều chi thẹn thầm.