Về ngày xưa

Heo may se lạnh tiếng chim
ong ong vàng đá say tìm giấc mơ
cậy nong từng tiếng hẹn chờ
vo ve ảo tưởng vật vờ thu khuya…

Thôi đành ngậm cỏ cuối mùa
già xanh sắc lá, duyên vừa cheo leo
trời ban trí mọn thân nghèo
gió khêu ru sóng bơi theo cuộc người

Khát khao cào xé phận đời
vai gầy chạm khẽ những lời phân vân
chim quyên bỗng hoá tình nhân
giãi duyên hết nợ, tứ thân nâu sòng.