Li đầy – bình cạn

Đến trong nhau đêm ấy trăng tàn
những dòng người loang trào nước mắt
nụ xuân tươi mấy ngày thơm mát
lẻ nụ cười khép nép bờ môi

Lặng lẽ – lần tìm như hoang dại
nỗi nhớ cứ quay vòng trở lại

Tiếng tim ai trong ngực oải hơi
ngỏ lời tri kỷ sóng biển khơi
nhấp nhụy quỳnh thơm men chà đất
li đây – bình cạn… bạn đầu rồi?