Các tập thơ đã xuất bản

Một chút nỗi niềm
( thơ, Nhà xuất bản Chính trị – Quốc gia, 2015)
Trái tim dịu êm
( thơ, Nhà xuất bản Văn học, 2015)
Lặng lẽ thời gian
( thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2016)
Tìm duyên trong trái tim ta
( thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2016)
Lửa từ quá khứ   (Xem thêm)
( thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2018)
Những ban mai nguồn cội  (Xem thêm)
( thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2021)
Các bài thơ khác  (Xem thêm)