Khơi nguồn thơ

Khi cánh cửa đang mở
sự khởi đầu bất an

Bình minh rụng góc vườn
nhánh xương rồng gai góc
xanh một đời phong sương

Khi cuộc rượu sắp tàn
một bờ vai ai lỡ

Kiếm tìm một vầng trăng
học ngàn điều ở đó

Thơ đơm hoa kết nụ
trong ám ảnh tâm hồn
mưa bất hạnh khơi nguồn
trong nỗi đau là lạ