Đêm nở hoa thức dậy

Hoa thơm lạ thơm mềm giấc ngủ
có kẻ đam mê mơ dậy sớm làm vườn
hoa vẫn ngát khi vào cuối vụ

Bóng ai đang vờn dưới bóng trăng
lay hình đêm chập chờn

Một làn sương chớm nụ
chờm lên gối trống trơn…

Và máu dần cạn neo nỗi buồn đã cũ
hoa lên trời nở ba mươi sáu ông sao.