Hoàn nguyên yêu thương

Những thân mòn choàng kín trong bảo hộ
thầm lặng thăm thẳm những đêm
mỗi người một vì sao không ngủ
hạnh phúc vợ chồng là gặp nhau qua thế giới ảo
con chờ, chờ con mòn mỏi ngày

Như người lính không giày phút buông lơi
trong cuộc chiến chinh

đẩy lùi covid

vũ khí là lòng nhân ái từ bi
cùng lời dịu hiền, chở che bao bọc
trên trận địa vô hình không biên giới
vá lành vết thương những số phận hầm hiu
đón nụ cười trở lại

Chiến thắng là giảm bớt tang thương
cho dòng sông êm đềm
chảy bên trời bình yên

Yêu thương mơ hoàn nguyên.