Rơi

Ai
mang dòng heo may
thổi vào miền ký ức

Bung chồi
nhớ
tóc mây


xanh
vàng
chen chúc

Hoa run rẩy
và khóc

Lệ đắng chảy vòng quanh

Những vì sao
vụt tắt

Vụt rơi
vỡ
đêm anh…