Đọc những bài Bình Luận Thơ của TS. Nguyễn Văn Khôi

Z3340504122505 D682a50a5c041667533553884e056a75

Những điều xa vắng

(Đọc Lửa từ quá khứ của Nguyễn Văn Khôi, Nxb Hội Nhà văn, 2018) Quá khứ là những gì đã xa vắng hiện tại, nhưng

Dang Huy Giang

Chỉ còn hiện tại…

( Đọc “ Lửa từ quá khứ ” của Nguyễn Văn Khôi, NXB Hội Nhà văn quý 3 – 2018) Nhà thơ Đặng Huy Giang

Tim Duyen

Tìm duyên

( về tập thơ Tìm duyên trong trái tim ta của Nguyễn Văn Khôi-nxb Hội Nhà văn-2016) Tìm duyên trong trái tim ta chính là