Sóng nở trong ta

Triệu lần khao khát bên em
lựa từng sợi nhớ trong đêm trăng tà
cuồn cuộn sóng nở trong ta
như ong hò hẹn hoa chờ sớm mai

Chín phương tám hướng giỡn hoài
gót sen gió cuốn con nai hoang rừng
oằn mình rơi rớt đáy thung
ái ân quay thắt mấy quầng mây đau…

Thầm mong lễ Phật nhiệm màu
chạm cây hoá đá ẩn sau lưng chùa
mộng giùm hương nụ trổ hoa
sắc bung, cỏ lạ, trăng rà bến trong.