Tung bay

Lòng người trong suối nước
lãng đãng những rốt ran
hoa trăng sáng giang san
trên núi đồi nhân thế

Sóng xô – bờ lặng lẽ
âm vang vút rừng mây
ánh cầu vồng trên tay
pha sắc trời hư thực

Chim ra ràng tung bay.