Anh ở nơi nào

Từng giọt mưa ngâu
mơn man
chiếc lá

Ngân
đến
tận cùng

Rung
đầy
bóng tối

Có người
mông lung


phương trời
lạ.