Bông hồng biết

Bông hồng ơi có biết
đôi môi em nồng nàn
hương thơm em tinh khiết
anh khao khát kiếm tìm

Bông hồng ơi có biết
mỗi khi em héo tàn
mỗi khi em thất sắc
tâm hồn anh úa vàng

Bông hồng ơi có biết
lúc em trở về anh
rạng ngời từng khoảnh khắc
là anh trở lại mình

Bông hồng ơi, mi biết.