Bước ra từ ngôi mộ

Nhìn
đường biên mênh mông
có cánh rừng
nghiêng ngả

Nhìn ra biển cả
trầm tích
đá ngầm
trần trụi
làm chật dần
màu xanh của biển

Những con tàu
gầm réo
hung hăng
hiển hiện

Những bàn tay bạo chúa
muốn thiêu trụi thế gian…

Thật khủng khiếp nham hiểm
dấu vết lũ cường hào
như những loài gậm nhắm
từ trong mộ bò ra.