Cạn

Trời mà cạn mưa
thế gian thành sa mạc
nếu không còn giọt lệ xưa
nào ai đoán được điều chưa bao giờ…