Câu

Ông ngồi kể chuyện đi câu
cá con mắc lưỡi làu bàu kêu oan
ông ơi con chửa khôn ngoan
mồi còn đó, hãy khoan khoan… bỏ lò

Ông cho con trở về hồ
con la cá lớn ăn no ngon mồi
ham tham mắc lưỡi một hồi
lưỡi chùm ông quắp một nồi thơm ngon
nỉ non ông xá tội con
con còn bé đã vuông tròn gì đâu…

Nước xưa soi lặng vầng sao
cá khua vụn vỡ đảo chao mặt hồ

Phập phồng phao gió bùa mơ
bất ngờ bão cá bơ phờ trước sau…

Chim trời cá nước biết đâu
ông hom mày lại một chầu là xong.