Cây đêm

Ngôi sao băng rực sáng
soi tàng cây sẫm màu

Trên cành, chim lao xao
tìm gì trong cõi lá?

Trên cành, bông hoa nở
nói gì trong cõi hương?

Kìa, tiếng reo thì thầm
hình như là của gió?

Có ai vừa chạm vào
đã bao nhiêu rơi rụng

Ngôi sao băng rực sáng
soi tàng cây thẫm màu.