Con đường tình yêu

Tình yêu tôi mong đợi
Đôi cánh mỏng chơi vơi
Đêm thì thầm trăn trở
Nghe tiếng cóc kêu trời

Con đường yêu tôi đến
Toàn khúc khửu rối bời
Trên vòm cao sâu thẳm
Chú cuội ngồi mỉm cười

Tình yêu nào rao bán
Cho tôi mua bằng đời
Vứt bỏ điều đang có
xiết chặt gió bờ môi….

Con đường tôi mong đợi.