Đắm chìm

Bắt đầu từ mềm mại
sóng lớn

dìm tàu to

thuyền nhỏ

chìm sóng nhỏ

Sau khuôn mặt bình yên
là những đợt cuộn ngầm
bao cỏ hoa trong trắng
cùng niềm tin ngào ngạt thơ ngây
chìm xuống lòng không đáy

Bắt đầu từ mềm mại
dịu êm và mờ dần…