Dấu yêu ơi

Đất thì hẹp
người thì mau
biết bao đứa trẻ
đêm sâu không nhà

Lò dò như bướm tìm hoa
lìa cha lạc mẹ
chùa xa nương về

Mảnh mai
lếch thếch hòm si
tiếng mời hơi khuyết
ôm ghì vạt sương

Trên kia
biết có thiên đường
dưới này
ai cũng một chương giận hờn

Dấu yêu ơi
nhớ cội nguồn
cùng ta thêu nhạc
cung đàn ngày mai
thương ai ai có thương ai?