Đêm phòng không

Đêm phòng không
thời chiến
máy bay rú trên không
súng nổ
xé trời…

Đêm phòng không
thở dài
em
tim từng nhịp liên thanh
dậy sóng…