Đèn cù trong đêm

Những tiếng ho trong đêm
chỉ con gió hòa âm
như hai kẻ độc tấu
chẳng nhẹ nhàng vì nhau

Những con mắt thầm sâu
mang bóng tối làm bạn
chẳng an ủi được nhau

Rượu đã cạn
ta sờ thấy vết đau
cũng chẳng hiểu từ đâu

Đau đáu chỉ vì nhau
lại chao đảo lũng sâu
chẳng hiểu được vì sao
như đèn cù trong đêm.