Đi tìm

Vui theo triền gió hoàng hôn
giật mình lại nhớ mỗi buồn bình minh

Bóng đêm xé rách tim mình
Vạch sương, tẽ gió…chút tình hoang sơ?

Tìm trong mây gió vần thơ
Trả người muôn thủa thờ ơ cho người

Mảy may còn gặp thiên thời
nắm tay nhau giữ một lời mai sau.