Đợi em

Em xa. Em xa. Em xa
bao nhiêu cách trở lân la rập rình
đêm hiu hắt chẳng vô tình
một mình anh bỗng giật mình… mình anh.