Đôi mắt mùa thu

Bắt gặp đôi mắt mùa thu
mịt mù mặt phố, âm u mặt hồ
mấy bề xao xác lá khô
ngơ ngẩn lẻ bạn, ngẩn ngơ lẻ mình.