Dưới đất

Lang thang giông tố ba đường
ngả mênh mông tới vầng dương chân trời
ngả lênh đênh vắt mòn hơi
ngả theo bản ngã cuộc đời chung ai

Ngả chi sâu hoắm chông gai
biết đâu nguồn cội, tránh hoài xa xăm
trăng non lên đỉnh trăng rằm
hiện thân ba ngả còn nằm bình yên

Gương trời mây nhạt soi nghiêng
đất quằn quại dưới cỏ mềm mấy phân.