Em như cơn gió thảng qua

Nhẹ nhàng em đến

như cơn gió thảng qua đời anh

Gót êm em nhẹ bước

để lại mùi hương em
trong đôi môi anh

Rồi có ngày em đến

dịu dàng của thu trắng

ta gói thời gian vào im lặng
cho môi ngọt cháy đêm
mắt len vào trái tim
dâng một điều thầm kín
trong cõi trời
lỡ hẹn.