Giật mình

Trên quãng đường bon chen
mong thời gian chậm lại

giật mình tìm bóng quen
nghe dập dìu ai gọi
se thắt cả trái tim
giữa hai hàng lệ ứa.