Gió xuân

Ngọn gió mềm
ru đêm đầy sao
em lời ngọt ngào
bung hoa thắm cỏ

Ngọn gió mềm như mơ
làm mây trôi sóng cuộn
ngọn gió mềm ngọn bút
vẽ sắc ẩm trời xanh
vẽ vào đồi vào suối
vẽ vào má vào môi
vẽ lên trái tim tôi
nét nho nhỏ lành hiền
trái tim nhớ rặng trâm bầu thuở trước

Ngọn gió đằm như nước
chảy về phía mùa xuân.