Giông tố

Gió rít

từng hồi

giật đổ

cổ thụ
bật tung gốc già

Cây nhỏ

đu đưa
vất vưởng

quay

chín phương
tám hướng

Gió giật

cổ thụ
nghiêng
đè cây con
gẫy…

Tôi vẫn tôi
mắt ướt

lệ nhòa!