Giữa hoa

Thuyền trôi trong đầm sen
ảo mờ như hơi thở
e bóng hoa rạn vỡ
ngại sắc hoa lụi dần

Gì như là dịu êm
những cánh hồng mỏng mảnh
gì như là xa vắng
cho lòng người nhói đau

Hẹn nhau ở kiếp sau
nói một lời gan ruột.