Giữa sấm và mưa

Trong tiếng sấm dội xé trời
có dòng sông bốc sóng
có con đường khuất lấp buông lơi
mái phố nhẹ thoảng như sương sớm
lan tím lòng người

Mưa làm ngọn núi đơn côi
vách đá tàn suy nước rít bời bời
thế kỷ hai mốt cá quẫy dạt trôi
bờ bến mịt mù
còn chi bến cũ
con đò gác mái, tiếng vạc chơi vơi

Tôi tìm về dòng nước xa xôi
nơi sóng to, bão dập đất bồi
quặn nhìn con đường dằn dữ hoa rơi
chỉ còn lại cây vông xác lá
người ở đâu lặng tiếng im hơi

Những giọt kia thấm thía sớm mai
trộn lẫn với buồn vui nước mắt
hóa dòng chảy tương lai
chỉ phù sa nhân duyên còn lại
có ai nói câu gì ở giữa sấm và mưa.