Khát tìm

Ở sa mạc – tôi kiếm tìm

những giọt nước để sống

Ở thế gian – tôi gom

những giọt em để yêu

Sống và yêu
đằng đẵng
khát
tìm…