Khoảng trời nhỏ

Đêm từng đêm áo choàng voan
trời khoa khỏa lấp đã toan lên đồng

Đào tiên chúm chím núm hồng
miền trinh khiết ngỡ mây bồng sao xa

Sáng trăng trắng tỏa làn da
cỏ non mởn ngát thơm hoa mượt mà

Khoảng trời nhỏ lại trong ta
mai sau biết có mặn mà nữa không?