Khoảng trời tình yêu

Có những lúc tự dưng bằn bặt gió
ngàn sao xa im lặng bến mơ hồ
em chợt đến, đêm như vừa mở cửa
một khoảng trời bí ẩn: Tình yêu.