LẮNG

Thời gian đi, đi mãi
Sư thầy ở lại chùa
Ta ngồi nhớ chuyện xưa
Khói sương thành tri kỷ.