Lời cảnh báo

Cót két, cọt kẹt không ngơi nghỉ
nghe buốt óc

Những âm thanh bệnh hoạn
những âm thanh tàng hình
nghiến nát không gian
nghiến nát thời gian

Những âm thanh hiểm họa nối dài
những cơn đói điên cuồng đục khoét

Tiếng nghiến loài sâu mọt
là lời cảnh báo, nhắc ta….