Mắt trăng cùng với sắc màu mắt em

Mắt em

màu bóng tối

Trăng khuyết

nhòa sương đêm

bao hình hài vương lỗi

Ánh sáng

màu con tim

hồi sinh những triền núi
thảo nguyên xanh êm đêm

Xua khổ đau

tham ái

Vun bồi phước

lòng tin

bờ biển hoang dữ dội
thai nghén mạch bình yên

Mắt trăng

qua kẽ lá
hôn lên màu mắt em.