Mặt nạ

Triệu bông hàng triệu bông hồng
kết nên tòa thánh thiên đường

Một mặt nạ người nhân đức
một lời hóa cánh đồng hoang

Trong chùa
tượng Phật có nghìn tay nghìn mắt

Có nghìn khuôn mặt
ngoài chùa

Làm sao khấn một lời thật nhẹ
cho lòng người rạng rỡ
thắp sáng triệu bông hồng.