Mẹ như nắng ấm cuộc đời

Mẹ sinh con ở trên đời
hoa đơm trái thật tuyệt vời nhân duyên
con đi mải miết triền miên
đêm thầm khấn mẹ mong yên lòng trời

Mẹ như trăng sáng đêm soi
cho đôi mắt mãi rạng ngời mẹ ơi
giữa dòng đen trắng nổi trôi
giữ Nhân – Đức bỏ cái tôi cuộc người

Mẹ như nắng ấm mặt trời
sưởi cho con cả cuộc đời mai sau
tuổi cao như ngọn đèn dầu
mong manh thế con dễ đâu yên lòng

Mẹ trường thọ – chúng con mong
một ngày vắng lạnh giá đông lại về
phương xa vẫn lắng hồn quê
chiều thương nhớ mẹ, muôn bề lệ rơi

Mỗi lần gỡ lịch chơi vơi
giang tay giữ để không trôi tháng ngày.