Một trái tim yêu

Dè dặt rơi mấy giọt mưa thu
còn đâu hoàng hôn mong ước
dập dìu tiếng sáo trườn qua khe ngực
vỡ thời gian chôn kín chật lòng em

Này em hỡi!
sương lạnh úa từng đêm
và mùa đông con đường vô tận
biết bao ngày mưa trời đã cạn
tìm trong nhau làn gió heo may

Em khóc chiều nay
môi nhòa ướt những ngày nắng hạn
trôi qua nhau bao mùa lận đận
trở về anh một trái tim yêu.