Mưa sao băng

Ô kìa trăng
toàn thân biến màu
đỏ như ứa máu
và mưa sao băng
lao xuống sân vườn
như người lính bại trận
vừa thắp sáng bầu trời tổ quốc
còn đâu sao sáng?

Hỏi trăng trên đầu
vì đâu sao rụng

Biết làm sao
ngày mai bão lại nổi?