Những câu hỏi

Khi niềm vui tan theo rượu
ta chẳng thấy mặt nhau
mọi lời hứa đi vào quên lãng
mọi hy vọng bay như khói vật vờ

Ngoài kia, biển nói gì với ta
qua tiếng nấc những con thuyền
qua lời than những mẻ lưới không cá

Trong này, ta nói gì với nhau khi mắt đã mờ
những cánh đồng nhiễm mặn
những bờ bãi co cụm, xác xơ

Bao giờ, bao giờ đại dương hồi sinh?
Bao giờ, bao giờ đất đai lành lặn lại?
ta xoay ngang, xoay dọc chính mình
câu hỏi vẫn còn nguyên câu hỏi.