Phút đất trời thanh tân

Một lời chim hót ban mai
nghe thang thảng tiếng lòng ai thì thầm
sớm nay hé nụ tầm xuân
thanh minh

nắng mới
thanh tân
đất trời.