Trái tim dịu êm

Bên Bờ Hồ cũ
cỏ mềm dấu chân

Nước xưa mất ngủ
phố nay tần ngần

Hôm qua xa dần
ngày mai chưa tới

Lúc này bên tôi
chỉ còn hiện tại

Chợt cơn mưa bụi
chợt gió nao nao…