Trầm cảm

Khi con sông ngưng trôi
vài hạt mưa đơn côi
lưới kết thành tang trắng
máu loang vào biển khơi

Khi rừng cây bỗng lặng
màu xanh đã chết rồi
tiếng chim nghe rã rời
nắng cồn lên ngọn đắng

Khi không gian trầm cảm
trăng treo theo ngày rằm
có con nai ngơ ngác
cỏ gieo gió thu buông

Nuốt lệ rơi trên mộ
nhặt trái buồn khói hương.