Trăm năm người dưng

Sau mưa, nắng lại tưng bừng
mắt ta chạm mắt người dưng… bần thần
chợt nghe líu ríu bước chân
trăm năm mà ngỡ có lần này thôi!